ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “Thyroid Eye Disease โรคไทรอยด์ขึ้นตา”

Updated 2018-11-01 14:42:00


ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “Thyroid Eye Disease โรคไทรอยด์ขึ้นตา” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
-สำหรับ  แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และผู้สนใจ
-เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ขึ้นตา
- 170 หน้า

ราคาเล่มละ 399 บาท 
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
 
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีบริการจัดส่งฟรี!, ส่วนลดการขายขึ้นกับศูนย์หนังสือจุฬา) 
2.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อ  คุณธิติมา โทร 022011533 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียด >>>คลิก<<<