ชวนติดตามชีวิตหมอ...จากเรื่องจริง #ep 1 : ชีวิตกลางคืนของหมอผ่าตัด

Updated 2018-08-02 14:27:00


ชวนติดตามชีวิตหมอ...จากเรื่องจริง
#ep 1 : ชีวิตกลางคืนของหมอผ่าตัด
#DoctorSeries 
#50ปีแพทยสภา 
ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ เพื่อคนไข้ เพื่อประชาชน