ขอแสดงความยินดีกับทีมจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์คว้ารางวัลเหรียญทองงานประกวดนวัตกรรมระดับโลก

Updated 2018-06-26 14:11:00จักษุแพทย์ไทยคิดค้นดนตรีผ่อนคลายระหว่างผ่าตัดสำเร็จ คว้าเหรียญทองที่เจนีวา

ทีมจักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลเหรียญทองงานประกวดนวัตกรรมระดับโลก จากผลงาน “แอพพลิเคชั่นตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาบนมือถือ”ได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศในการประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่เจนีวาในปี 2560 ซึ่งเริ่มมีการนำมาใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยเบาหวานไทยไปแล้วนั้น โดยในปีนี้ทีมจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ได้สร้างชื่ออีกครั้งด้วยการร่วมกับนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันคิดค้น “ดนตรีบำบัดเพื่อลดความกังวลและความรู้สึกเจ็บในการผ่าตัดสลายต้อกระจก" ได้สำเร็จ โดยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้นำมาประกวดในงานนวัตกรรมระดับโลก ครั้งที่ 46 หรือ 46th International Exhibition of Inventions Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 โดยมีนักประดิษฐ์จากไทยและหลากหลายประเทศทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยผลงานของทีมจักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดครั้งนี้ด้วยอีกครั้งรศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าทีมประดิษฐ์นวัตกรรมกล่าวว่า โรคต้อกระจกคือการเสื่อมสภาพของเลนส์ตาตามอายุทำให้สูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด นับเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและประชากรทั้งโลก การผ่าตัดสลายต้อกระจกจะทำในขณะที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวทำให้ผู้ป่วยบางคนกลัวไม่ยอมรับการรักษาและต้องสูญเสียการมองเห็นไป ทีมจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จึงร่วมมือกับนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันคิดค้นดนตรีบรรเลงที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งพบว่าสามารถลดความวิตกกังวลและความรู้สึกเจ็บของผู้ป่วยขณะรับการผ่าตัดสลายต้อกระจกได้จริง โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติยืนยันผลการรักษาด้วยดนตรีบำบัดนี้ รวมทั้งมีการนำมาใช้ประโยชน์แล้วในผู้ป่วยกว่า 3,000 รายที่มารับการรักษาที่ศูนย์ต้อกระจกธรรมศาสตร์ทุกรายนอกจากนวัตกรรมนี้จะช่วยลดอัตราสูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อกระจกในคนไทยได้แล้ว แนวคิดการใช้ดนตรีบำบัดยังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดอื่นเช่น ทำฟันหรือการผ่าตัดเล็กต่างๆได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของวงการแพทย์ต่อไปได้อีกด้วย