ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award

Updated 2018-04-09 11:14:00
ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ
อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 
ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award” 
The Arthur Lim Award recognizes ophthalmologists who have demonstrated exemplary leadership in the field of ophthalmology and subsequently made substantial improvements in ophthalmic teaching and training in their countries and beyond. 
It is named after Arthur Lim, former President and Secretary-General of the APAO.

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมฟัง Award Lecture ในงานประชุม APAO 2018: Hong Kong
ในหัวข้อ “Deep Learning for Diabetic Retinopathy Screening: Just the Tips of an Artificial Intelligence Iceberg in Ophthalmology and Medicine”

Date: 8 February 2018
Time: 9.00 – 10.30
Venue: S221