การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2561

Updated 2018-02-02 09:30:00

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 028-2-008515  

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพย์แห่งประเทศไทย"

***เอกสารหลักฐานต้องส่งที่ราชวิทยาลัยจำนวน 2 ชุด***

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี