กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 3 สาขา และ research fellow

Updated 2018-12-13 13:38:00


ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา จำนวน อัตราดังนี้

อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน อัตรา

อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน อัตา

อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน อัตรา

Research fellow จำนวน อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-8108 ต่อ 2221 

อีเมล์  opd_eye@hotmail.com และ rajavithi.oph@gmail.com