ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา

Updated 2017-03-06 09:16:00


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง แพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติ

1.     สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต

·      เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) ³ 3.00 หรือ

·      เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 2.80-2.99 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database ที่มี Impact factor เป็นชื่อร่วมอย่างน้อย 1 เรื่อง

2.     ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา

 

***ติดต่อสอบถาม สุพัตรา สว่างกุล โทร. 02-4198037 หรือส่งประวัติได้ที่ s.sawangkul@gmail.com