เรื่องของคุณ..คุณทำเอง "ชีวิตสัมพัทธ์" ตอนที่ 2

Updated 2013-10-18 08:24:14


 

"เพราะพื้นฐานความเป็นมา เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชีวิต จึงแตกต่างกันตามกาลเวลา"

เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์ใหม่ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต

 

               ปกหนา

 

ได้รับเสียงตอบรับที่ดีสำหรับคอลัมน์นี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

ในฉบับนี้ ได้นำอีก 2 ตอนมาเสนอให้ติดตามกัน ได้แก่ ตอน สมาการชีวิต และ ห้าพันวันแรกของชีวิตกับสถาบันครอบครัว

 

อ่านชีวิตสัมพัทธ์ ทั้ง 2 ตอน ในลิงค์ข้างล่างค่ะ

 

ตอน สมาการชีวิต

ตอน ห้าพันวันแรกของชีวิตกับสถาบันครอบครัว