วิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด

Updated 2013-10-18 08:24:02


 

พลาดไม่ได้! ในการประชุมราชวิทยาลัยครั้งที่ 32 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้

“วิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด” วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา11:15-12:00 น.

 

 

“วิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด”

  •       งานวิจัยสำหรับบางคนเหมือนยาขม อาจารย์แพทย์ต้องมีงานวิจัยเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แพทย์ที่รับราชการต้องใช้งานวิจัยในการปรับระดับตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้านต้องทำงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเพื่อวุฒิบัตรหรือ อนุมัติบัตร ทำอย่างไรจึงจะทำให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งมีงานมากมายกองอยู่ตรงหน้า ไม่มีเวลา ไม่มีอารมณ์จะมาคิดถึงงานวิจัย ทำอย่างไรจึงจะทำให้ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกลายมาเป็นงานวิจัย

 

คิด ทำ เขียน งานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด

       ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ  และ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ คณาจารย์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการวิจัยทางจักษุวิทยา ท่านทั้งสามจะช่วยให้ผู้ฟังได้มองสิ่งรอบตัวให้เกิดเป็นงานวิจัย นำงานวิจัยนั้นมาปรับให้เข้ากับสิ่งรอบตัว แม้ไม่ง่ายนักที่จะเริ่มต้น แต่ก็ไม่ยากที่จะสานต่อ ทำอย่างไรให้ทำงานวิจัยได้สำเร็จ เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้จับใจผู้อ่าน และ ที่สำคัญเขียนอย่างไรให้จับใจบรรณาธิการ ให้พร้อมที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของประเทศ เพื่อให้จักษุแพทย์ท่านอื่นได้อ่านและนำผลงานวิจัยของท่านไปใช้ อันจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อวงการจักษุวิทยาอย่างสมบูรณ์แบบ