ICO WORLD Ophthalmology Quiz

Updated 2013-10-18 08:22:54


"Are you Eye Smart? If so, the ICO World Ophthalmology Quiz is your chance to prove it!"

     

       เน้น ย้ำกันอีกครั้ง โอกาสหนึ่งเดียวแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ต่อยอด จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICO World Ophthalmology Quiz  ในงานประชุม World Ophthalmology Congress  2014 

       การคัดเลือกตัวแทนจะมีขึ้นในการประชุมวิชาการครั้งที่32 นี้ที่เชียงใหม่ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสามท่านร่วมเป็นทีมประเทศไทยเข้าแข่งขัน ICO World Ophthalmology Quiz ในงานประชุม WOC (World Ophthalmology Congress) 2014 ณ กรุงโตเกียว พร้อมทั้งได้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากราชวิทยาลัยฯ

       การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบคือ
• Elimination Round: 30 ตค.56: (25 ข้อ) เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากสี่ตัวเลือก ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสิบท่าน เข้าสู่ Final Round
• Final Round: 31 ตค.56: (20 ข้อ) เขียนคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากโจทย์ที่ให้
• ข้อสอบเป็นคำถามทางจักษุวิทยาทั่วไป, รูปภาพ, วีดีโอคลิป, คลิปเสียง ที่เกี่ยวข้องกับทางจักษุวิทยา

 

สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าร่วมการเข้าร่วมแข่งขัน

*ผู้สนใจกรุณาส่ง e-mail ชื่อ นามสกุล ชั้นปี สถาบันฝึกอบรม e-mail และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ admin@rcopt.org
**ราชวิทยาลัยฯจะมีการฝึกอบรมสร้างความพร้อมและแนะแนวทาง ให้แก่ตัวแทนทั้งสาม ก่อนไปแข่งขัน